- Filmdagbok

Rad

BMX verkar kult. Sykkelsekvensane i Rad har ingen problem med å få fram dette. Underdog-en Cru sin kamp for å komme seg fram blant dei beste BMX-utøvarane i landet gir òg filmen ei stemme og eit formål.

Måten Rad til dei grader spelar på den ein gong veksande interessa for BMX er i seg sjølv artig å følge med på.

Limet som held alt saman, skodespelet som er grunnlaget for handlinga, dei enkle og ikkje fullt så effektive sekvensane som utgjer den viktige utviklinga i filmen, er berre med på å stadfesta dette som ein fenomenfilm utan solid botn.