Revolver - Filmdagbok

Revolver 2005

Viss du likar Snatch og Lock, Stock and Two Smoking Barrels, så bør du ikkje sjå denne filmen her. Guy Ritchie har bomma til dei grader at denne filmen berre bli ei einaste blanding av rot og rask klipping.

Historia er innvikla, men mogleg å forstå etter kvart, dette er likevel ikkje hinder for i at det blir kjedeleg. Det ser ut som det er prøvd for mykje, så det blir på ein måte litt smør på flesk. Litt harskt kanskje. Men filmen har ikkje den beste flyten.