Shake Hands with Danger - Filmdagbok

Shake Hands with Danger 1980

Informasjonsfilmen Shake Hands with Danger var den femte filmen ut under Katakombefilm 2019 (K14). Filmen handlar om sikkerheit på ein arbeidsplass med store køyretøy, og er i regi av maskinfirmaet Caterpillar.

I tillegg til eit forteljarstemme, er det laga ei fengande country-låt som akkompagnerer kortfilmen. Songen og alvorlege innslag som utgjer ufriviljug humor er med på å gjere Shake Hands with Danger til eit festleg innslag å sjå i fellesskap.