St. Vincent - Filmdagbok

St. Vincent 2014

Ein miserabel gammal mann blir næraste nabo til ei nyinnflytta mor og sonen hennar. Han kjem inn i livet deira som siste utveg som barnevakt. Herifrå og ut blir han ein meir sentral del av livet deira.

Han held frå å vere miserabel. Og Bill Murray passar fint til å spele den smått uttrykkslause fyren dette er

Innerst inne er St. Vincent ein film med et hjarte. Ein film som ser komedie i misantropiske karakterar, og samtidig ser dei positive moglegheitene og den gode sida ved ting.

Kanskje ikkje den heilt store komiske opplevinga, eller dramatisk, og ein noko føreseieleg film. Men ei grei sak når alt er tatt til vurdering.