Swordsman - Filmdagbok

Swordsman 2006

Ein mørk og dyster russisk film om ein mann med spesielle krefter. Krefter som lett kunne ha skapt ein superhelt i ein anna samanheng.

Her møter me ein forstyrra mann på flukt frå politiet. Som med noko eldre russisk film er handlinga gjort tydeleg med bildebruk. Men djupn manglar, både karakterar og historie verkar litt flatt.

Trass i det negative eg har nemnt over var Mechenosets, eller The Sword Bearer som han også er kjent som, ein fin start på dagen i Katakombefilm.