Teenagers from Outer Space - Filmdagbok

Teenagers from Outer Space 1959

Teenagers from Outer Space er ein av dei verkeleg klassiske B-kalkunane. Enkel gang i handlinga, dårlege skodespelarar, elendige effektar. Ingenting er på plass her, noko som sjølvsagt gjer det til strålande underhaldning.

Dette var svaret på DiabolikKatakombefilm i 2007 blei det sagt. Teenagers from Outer Space ligg trygt nærare morosam dårleg enn kjedeleg dårleg. Greia med at romvesen som ser ut som eit menneske kjem til jorda for å oppdra dyr med ein utsjånad lik hummar er god. Det er likevel skodespelarane si handtering av dei som skapar mest latter.

Til å vere ein film frå ein pakke med 50 filmar i så er eg fornøgd.