The Amputee - Filmdagbok

The Amputee 1974

David Lynch skreiv eit hastemanus på eit døgn som blei til The Amputee. Eigentleg er dette ei utprøving av nytt kamerautstyr for AFI, som David Lynch overtala til å få meining.

Ei dame (Catherine E. Coulson) med amputerte bein tenker usamanhengande ord med forteljarstemme mens ein pleiar (David Lynch) reinsar såret på det eine beinet. Nysgjerrigheita her ligg i kva ho eigentleg tenker omkring. Sidan det var to kamera som skulle prøvast ut blir me vist to opptak av ei lik scene, det er eit opptak for mykje.