The Bourne Identity - Filmdagbok

The Bourne Identity 2002

Denne filmen er faktisk så god at han fortener ein oppfølgar, utan tvil.

Eg såg delar av filmen for eit par år sidan, men fekk aldri med meg handlinga skikkeleg. Difor hadde eg stor glede av å få sett filmen i heilskap.

Matt Damon gjer til vanleg ein god jobb, og skuffar ikkje her heller. Eg har ikkje sett denne ideen er blitt brukt i andre filmar på ein så god måte. Eg kan heller ikkje hugse å ha sett denne ideen bli brukt før.