The Godfather Part III - Filmdagbok

The Godfather Part III 1990

Den tredje og siste filmen i The Godfather-trilogien er god, men når ikkje opp til sine forgjengarar.

Eg vil ikkje gå så langt som å kalle The Godfather: Part III unødvendig, men eg lar nok mi favorisering av både The Godfather og The Godfather: Part II spele inn i mi vurdering av denne attpåklatten, som kom 16 år etter førre. Kanskje burde eg ta eit gjensyn med dei to filmane meir på avstand.

Me møter ein Michael Corleone (Al Pacino) som prøver å legalisere det kriminelle syndikatet sitt. Det mest kjente sitatet i filmen, og eit av dei mest kjente i filmhistoria er nok: Just when I thought I was out... they pull me back in. Og dette sitat oppsummerer godt kva filmen handlar om, med tanke på forsøket til Corleone med å posisjonere seg som lovleg forretningsmann.