- Filmdagbok

WarGames

David (Matthew Broderick) er opphengt i dataspel og er ein kløppar på hacking. I forsøk på å komme seg inn på maskina til spelprodusenten ProtoVision, hamnar han hjå militæret. Spelet han startar mot supermaskina Joshua får store følger.

WarGames kom i gullalderen til arcade-spelet tidleg på 1980-talet, og er teknologisk primitiv. Samtidig er det ein studie i tidlegare teknologi, og eit spennande dykk i den mentale tilstanden til spelindustrien. Det er nok av nostalgi, men filmen er ikkje utelukkande for datainteresserte.

Spenning og komedie er hovudingrediensane i WarGames. Me blir introdusert for ein intelligent og datainteressert ungdom. Han er ingen nerd i stereotypisk forstand. Han framstår som ein sosial og omgjengeleg person. Skulen kjem i andre rekke, men er offer for mindre tidsbruk. WarGames er sånn sett med på å legitimere dataspeling som ein normal og sunn hobby. Ein hobby som kan utfordre, utvikle og verke positiv inn på problemløysande eigenskapar.

Eg såg WarGames i 2005 og likte filmen godt den gongen. Forventingane denne gongen gjekk meir ut på utbytte eg ville ha av å følge med på meir enn berre handlinga. Eg visste at filmen var god, og var meir interessert i å følge med på teknologien. Nyleg las eg boka Ready Player One av Ernest Cline som både referer til og har lete seg inspirere av WarGames. Eg prøvde difor å bite meg merke i mest mogleg av det som var referert til i boka.

Å kunne knyte WarGames opp mot ei god bok gav ein ekstra dimensjon. Men i like stor grad som eg studerte detaljar blei eg rive med av spenningen og handlinga. Filmen er like god som førre gong eg såg han, om ikkje betre. Forskjellen mellom no og 2005 er at eg i større grad set pris på studiet av tidsperioden. Mens eg i 2005 var meir opptatt av at grafikken og teknologien i filmen var datert.

WarGames er ein av dei beste tenåringsfilmane frå 1980-talet. Eit godt manus går i lag med ein pen slump av eit budsjett, og produksjonen speglar dette. Trass i all teknologien har filmen tålt tida godt og burde treffe breitt.