Dei beste komediane ifølgje American Film Institute - Filmdagbok

Dei beste komediane ifølgje American Film Institute

I 2000 kom American Film Institute med ei liste sett saman av det dei meinar er dei 100 beste komediane frå dei siste 100 åra.

Lista var ein del av ein tiårig listeserie med kåringar av dei beste filmane frå ulike kategoriar, AFI 100 Years… series.

Eg har gjengitt lista her for å framheve filmmeldingane til dei av filmane på lista som eg har sett.