Ti filmar med ei ikkjelineær oppbygging - Filmdagbok

Ti filmar med ei ikkjelineær oppbygging

No og då dukkar det opp filmar kor oppbygginga av historien er viktig, og det at oppbygginga ikkje er kronologisk. Her er ti utvalde filmar som ikkje har ein lineær struktur.