Ti filmar om mentale lidingar - Filmdagbok

Ti filmar om mentale lidingar

Mentale lidingar på film kan bety at du som sjåar av filmen ikkje kan stole på det du ser. Eller at filmen framstiller handlingar frå uvanlege perspektiv. Moglegheitene er mange, og det kan komme gode filmar ut av det.

Her er ei liste over ti gode filmar om mentale lidingar som er verdt å sjå.