Ti filmar om mentale lidingar

Lister · · 8. april 2021

Mentale lidingar på film kan bety at du som sjåar av filmen ikkje kan stole på det du ser. Eller at filmen framstiller handlingar frå uvanlege perspektiv. Moglegheitene er mange, og det kan komme gode filmar ut av det.

Her er ei liste over ti gode filmar om mentale lidingar som er verdt å sjå.

Lista har blitt nemnt på no.pinterest.com. Gå dit for å like eller kommentere ho.
IMDb-logo
Ti filmar om mentale lidingar plakat - Filmdagbok