- Filmdagbok

Ti gode filmar om teknologi

Teknologi på film kan vere alt frå himmel til hav. Science fiction-sjangeren rommar ofte teknologi, men ikkje utelukkande. Noko teknologisk kan vere det sentrale elementet i ein film, utgongspunktet for miljøet filmen er sett til, og mykje meir. Teknologi og menneske heng tett saman.

Det er difor lett å finne mange filmar om teknologi, og mange ulike. Eg har samla ti forskjellige filmar som alle på sin måte byr på ei god filmoppleving og byggjer på teknologi.