- Filmdagbok

Topp 10 filmar som har vore forbode i Noreg

Mange gode filmar har opp gjennom tida blitt sensurert i Noreg. Tida då det å sjå film var avgrensa til det offentlege, først og fremst kino og tv, er over. Men det er interessant å sjå tilbake på nokre filmar som tidlegare blei forbode i dette landet. Eg har samla ti av dei eg har funne som på eit tidspunkt ikkje var lov, og rangert dei frå toppen av.