Om Filmdagbok

Topplister

Topplistene mine finner du på a_ness's Lists - IMDB.

Kontakt

Send en e-post til asbjorn.ness+filmdagbok@gmail.com.

Drift

Siden er driftet med ProcessWire hos PRO ISP.

Personvern

Som brukar av filmdagbok.no samtykker du i at Filmdagbok kan sette cookies i nettlesaren din.

Cookies – eller informasjonskapsler – er ein standard teknologi dei fleste nettstedar brukar i dag. Ein cookie er ei lita tekstfil som blir lagt i nettlesaren din sitt internminne. Ved å sette ein cookie kan Filmdagbok lagre informasjon om korleis du navigerer rundt på nettsiden, og gi Filmdagbok nyttig statistikk som blir brukt til å gjere nettsida betre. Dei fleste nettlesarar (som Google Chrome, Firefox, Edge, Safari og Opera) er innstilt på å akseptere cookies automatisk, men du kan sjølv velge å endre innstillingane slik at cookies ikkje blir akseptert. Viss du velge å ikkje godta bruk av cookies kan det føre til at nettsider ikkje vil fungere optimalt.

Google Analytics cookies

Filmdagbok brukar Google Analytics for å samle inn og vurdere informasjon om korleis besøkande brukar nettstaden. Google Analytics brukar informasjonskapslar. Google Analytics mottek generell webstatistikk, som for eksempel nettlesartype, tidspunkt, språk og kva nettside brukaren kjem frå.

__utmz gir Filmdagbok informasjon om kor du kjem frå då du landa på sida. For eksempel annonser, søkemotorar og liknande.

__utma gir Filmdagbok informasjon om du er heilt ny besøkande eller om du har vore besøkande på nettsida tidlegare.

__utmb og __utmc fortel Filmdagbok kva sider du har vore innom og korleis du har navigert deg rundt. I tillegg fortell dei kor lenge du har vore på Filmdagbok. Desse blir sletta når du forlet sida.

I tillegg blir anonymizeIp-innstillingen brukt som gjer at ditt IP-nummer blir anonymisert og ikkje blir lagra.

Mottekne opplysningar er underlagt Google sine retningslinjer for personvern.

Ønsker du ikkje å bli spora? Bruk Google Analytics Opt-out Browser Add-on

Google Tag Manager

Blir brukt til å organisere og styre script som køyrer.