Abraham Zapruder

IMDb

IMDb-side om Abraham Zapruder