- Filmdagbok

Allo 'Allo!

Den britiske komiserien 'Allo 'Allo! gjekk på BBC mellom 1982 og 1992, og har hatt sin plass på NRK. Sjølv såg eg aldri serien samanhengande, og har byrja med det no.

Etter å ha sett ferdig første og andre sesong er den foreløpig dommen at dette er humreverdig. Det er ein lun og lur type humor stort sett, men serien byr også på vitsar som får meg til å le.

Handlinga i første sesong byr ikkje på altfor mykje, men er nok til å skape den ønske håplause stemninga der det meste er utanfor kontroll.

Andre sesong følgjer opp utan dei altfor store endringane. Det blir litt meir av ein general og ein kollega av herr Flick i Gestapo. Utover det er det framleis britiske pilotar og måleri det handlar om. Kanskje er det litt meir finpussa enn før, men stort sett det same.

Også tredje sesong er stort sett det same som før. Pølser, maleri og god britisk humor. Mykje er repetisjon, men det er også sjarmen med 'Allo 'Allo!

I fjerde sesong skjer det nokon utskiftingar. Kafearbeider Maria og den tyske kapteinen Hans forsvinn. Inn kjem blant anna ny kafearbeider Mimi og ein italiensk militær, kaptein Alberto. Det er med folka som er med her eg hugsar 'Allo 'Allo! frå min barndom, så dette er artige gjensyn.

Femte sesong er den lengste, og utgjer med sine 26 episodar nesten ein tredjedel av heile 'Allo 'Allo! Årsaka til dette var at serien satsa på USA som marked. Og med det var også episodane fem minuttar kortare enn før. Desse endringane betyr ikkje noko for kvaliteten til serien, som held fram i same gode bane som før.

Med sjette sesong er serien tilbake til den tidlegar lengda si, men åtte episodar. Det er omtrent alltid endringar på nokon måtar mellom sesongane i denne serien. Med enten nye karakterar eller handling. Det held serien passe fersk, trass i at det stort sett er det same det går i. Sjuande sesong held fram med det same.

Åttande vitnar om at slutten byrjar å nærme seg. Nokon av dei faste skodespelarane frå tidlegare sesongar er på veg ut. Og i niande sesong er både handling og samansetning av skodespelarar tydeleg på at dette er slutten. Det er også slik at siste episode er ei endeleg avslutning på serien, noko som er fint etter over 85 episodar med 'Allo 'Allo!

#BBC