Broad City - Filmdagbok

Broad City 2014

Broad City er ein Comedy Central-serie om to unge kvinner i New York. Dei hamnar i alle slags små samtalar og hendingar, som dei handterer på artig vis. Mitt forhold til serien utvikla seg dit hen at eg lett kan dele det inn i to. Det gode og det dårlege.

Det gode er at serien har mange små poeng om enkle ting, og gjer det på ein humoristisk og god måte. Karakterane er uføreseielege og irrasjonelle, som er ei dårleg greie, men dei er også hyggelege og lar seg ikkje bli putta i bås av andre. Så dei er uavhengige. I motsetning til Girls som stort sett har grunnleggande fæle personar, er dette i det minste karakterar som klarer seg på eigen hand.

Javisst er serien rølpete, men i det store og heile er det ikkje usmakeleg. Eventuelt har eg sett for mykje av det verste til å ikkje kjenne igjen det nest verste. Sett forbi handlingane dei gjer som går utover andre, så er observasjonen av det desse gjer mot seg sjølv på ein fri og ubetinga måte litt artig. Mest som at mykje er ting eg bevisst ikkje ville gjort sjølv, og dermed som ei positiv påminning om meg sjølv.

Men mitt første poeng er det viktigaste, at Broad City stort sett tar mange små og store observasjonar på kornet, og viser dette på små eller store måtar. Det gir meirsmak å få dette blikket på livet i New York, og eg ser meg gjennom dei to første sesongane til serien ganske kjapt. Den tredje sesongen følgde eg frå veke til veke, noko som også fungerte. Men serien har da gått seg så til at det ikkje er nytt og friskt lenger.