Cat Watch 2014: The New Horizon Experiment - Filmdagbok

Cat Watch 2014: The New Horizon Experiment 2014

Cat Watch 2014: The New Horizon Experiment, eller Cats Undercovered som serien også blir kalla, er ein BBC-serie på tre episodar om eit britisk forskingsprosjekt på kattar. I løpet av desse tre episodane får me vite om atferd, biologi og sosiale aspekt ved kattar i tre ulike miljø: By, tettbygd strøk og gard.

Det er ein del interessante ting som blir utforska her. Og det er mange fine bilder. Til å vere tre timar med tv skulle det ha vore meir innhald, og sjølv om ein del nok har blitt stadfesta i dette studiet, så saknar eg meir. Det er artig å sjå på, men blir ikkje heilt topp.