Farmen Kjendis - Filmdagbok

Farmen Kjendis 2017

I Farmen kjendis skal ei gruppe norske profilar frå sportverda, kulturbransjen og andre synlege kanalar bu og drive ein gard på gamlemåten.

I løpet av nokre veker på sommarstid skal dei jobbe i lag og konkurrere med kvarandre. Kvar veke skal ein person forlate garden, og til slutt er det berre to personar igjen. Dei skal då konkurrere om å bli vinnar av Farmen kjendis.

Eg har 2019-sesongen, kor Tiril Sjåstad Christiansen vann. Og 2022-sesongen, kor Isak Dreyer vann.