- Filmdagbok

Prison Break

Prison Break var bra når det kom. Det var svært spennande. Men som det i blant skjer, så blei det fort dårlegare. Hadde serien blitt avslutta etter dei 13 første episodane ville han han glatt gått inn på fleire av mine topplister i samtida, men når eg no skal vurdere heile serien totalt sett, fortener ikkje han ei anbefaling ein gong.

Eg gav meg med Prison Break ein gong mot slutten av 2006 då den intensive kampen mot tida for å komme seg ut av fengselet var over. Og serien hadde tatt steget over til å bli ein serie om fangar på rømmen.

I ettertid var sesongen då dei var på rømmen, altså den andre sesongen, framleis då serien var nokolunde fornuftig. Tatt heile serien i betraktning. For med tredje sesong hamna folk i fengsel igjen, i Panama. Eit selskap kjent som The Company blei gradvis meir framståande, konspirasjonar fekk større plass, og nye alliansar og brot av alliansar blei gjort i kvar einaste episode frå då av og fram til slutten av serien.

Som om ikkje det var nok, så kom det ein fjerde sesong om dei gjenverande folka på rømmen igjen. På ein litt annan måte enn tidlegare, men på eit tidspunkt der all historie og mellommenneskelege forhold var blitt fullstendig kaos, oppbrukt og lite spennande.

Det som har fått serien til å halde ut har vore små ting her og der. Som at enkelte karakterar er interessante, og at andre er så karikerte at det er underhaldande. Og at oppbygginga etter kvart er like sprø som i den gjennomsnittlege såpeserien. At enkelte av teoriane og konspirasjonane har potensiale har vore viktig. Men utover dette var det klart nok den beste epoken i serien er i første sesong som heile resten av serien har støtta seg på.

Prison Break skal også få skryt for å ha noko som liknar på avsluttande kapittel undervegs.