The Increasingly Poor Decisions of Todd Margaret - Filmdagbok

The Increasingly Poor Decisions of Todd Margaret 2010

Eg såg første episode av serien og tenkte at dette var passe morosamt, og eg håpte på at serien ville verta ein morosam fullstendig serie.

I utgangspunktet er Todd Margaret (David Cross) ein klønete fyr og ikkje så altfor intelligent amerikansk seljar som utilsikta seier noko som får han til å høyrest ut som ein god marknadsførar. Det er han eigenleg ikkje, men sjefen hans Brunnen Wilts (Will Arnett) fremjar han til å reisa til London-kontoret. Der skal han selja den nye energidrikken Thunder Muscle.

Så snart han kjem til London, skjer katastrofe etter katastrofe. Han prøver å tilpassa seg livet i dette nye miljøet, som ikkje er lett då han misforstår vanlege normer i samfunnet, gjer mange feil og møter britiske folk som er nesten like rare som han er.

Opninga av kvar episode opnar med han framfor retten der han fortel alt han har gjort feil innan slutten av den pågåande sesongen.

Eg vil vera ærleg, eg heldt ut med serien frå byrjinga til slutten, men eg kunne merke etter kvart at serien verken hadde nok gode vitsar eller anna innhald til å gjere det til ein minneverdig komedie.