- Filmdagbok

Vice Principals

Vice Principals er ein HBO-serie frå Jody Hill og Danny McBride. Desse laga Eastbound & Down i lag for få år sidan, og er no tilbake med nok ein komiserie som skal vere litt på kanten.

Vice Principals handlar om to prorektorar ved ein amerikansk skule. Begge har eit håp om å bli rektor ved skulen når den førre går av med pensjon, men ei ny kvinne dukkar opp og tar rollen. Desse to mennene, spelt av Danny McBride og Walton Goggins, må gå i lag for å prøve å få ho sparka.

Med tanke på teamet bak serien forventa eg noko i retning av Eastbound & Down. Serien er på mange måtar ikkje så langt unna. Karakteren som Danny McBride spelar har fleire av dei same trekka. Ei positiv sak som er gjort her, er at han karakteren hans har ei tydelegare mjuk side under det tøffe ytre. Det er mogleg å bruke karakteren hans til både faenskap og til dramatikk.

Det er mogleg å seie at Vice Principals har fleire dimensjoner enn Eastbound & Down. Dette betyr at eg ser større moglegheiter for Vice Principals å bygge historie og gode karakterar over tid. Det er framleis vanskeleg å plassere alle etter ein sesong. Og om ikkje karakteren til Danny McBride er uføreseieleg nok, så er Walton Goggins eit farleg mysterium når det gjeld kor grensene går, eller ikkje går.

Det er ein god start, men det tar nok aldri av. Potensialet er der, men det er nok framleis litt mykje overflatisk tøv for min smak. Eg er likevel spent på kva retning dette vil ta i framtidige sesongar.

#HBO