Chuck Hayward (I)

Blazing Saddles - Filmdagbok

Blazing Saddles

Film / 1974
3/5

29. aug. 2011
Les innlegg

Cheyenne Autumn - Filmdagbok

Cheyenne Autumn

Film / 1964
3/5

16. nov. 2014
Les innlegg

High Noon - Filmdagbok

High Noon

Film / 1952
4/5

3. juni 2007
Les innlegg

Rooster Cogburn - Filmdagbok

Rooster Cogburn

Film / 1975
4/5

30. juni 2020
Les innlegg

Spartacus - Filmdagbok

Spartacus

Film / 1960
3/5

25. des. 2006
Les innlegg

The Searchers - Filmdagbok

The Searchers

Film / 1956
4/5

27. aug. 2007
Les innlegg

The War Wagon - Filmdagbok

The War Wagon

Film / 1967
3/5

21. jan. 2020
Les innlegg