Emily Watson (I)

Chernobyl - Filmdagbok

Serie

Chernobyl

3/5

10. juni 2019

The Theory of Everything - Filmdagbok

Film

The Theory of Everything

3/5

28. aug. 2016

Some Girl(s) - Filmdagbok

Film

Some Girl(s)

3/5

28. okt. 2013

Anna Karenina - Filmdagbok

Film

Anna Karenina

3/5

28. nov. 2016

Cemetery Junction - Filmdagbok

Film

Cemetery Junction

3/5

13. sep. 2010

Cold Souls - Filmdagbok

Film

Cold Souls

3/5

30. jan. 2010

Fireflies in the Garden - Filmdagbok

Film

Fireflies in the Garden

2/5

9. april 2016

Synecdoche, New York - Filmdagbok

Film

Synecdoche, New York

4/5

16. mai 2017

Corpse Bride - Filmdagbok

Film

Corpse Bride

3/5

20. nov. 2005

The Proposition - Filmdagbok

Film

The Proposition

3/5

8. nov. 2006

Equilibrium - Filmdagbok

Film

Equilibrium

4/5

24. sep. 2007

Punch-Drunk Love - Filmdagbok

Film

Punch-Drunk Love

4/5

9. nov. 2004

Gosford Park - Filmdagbok

Film

Gosford Park

3/5

24. nov. 2012

Breaking the Waves - Filmdagbok

Film

Breaking the Waves

3/5

20. sep. 2005

IMDb

IMDb-side om Emily Watson (I)