Bli med i Filmantrop-forumet

Skriv · · 6. May 2008

Filmantrop-forumet har eksistert i nokre år, om enn under forskjellige namn så med same hovudfokus, film.

For å bli medlem og skrive innlegg på forumet er det absolutt ingen krav, men ein bør like film. Det betyr ikkje at ein må like sær film eller sjå 500 filmar i året. Fleire av dei allereie eksisterande medlemmane ser til tider relativt lite film, men forumet dreiar seg også om tv-seriar, musikk, tv-spel, med meir.

Det vesle miljøet er opent for ferskt blod heile tida, du kan ha dine eigne meiningar og må vite at forumet set pris på dette. :) Eg oppfordrar folk å bruke forumet.

Bli med i Filmantrop-forumet plakat - Filmdagbok