Central Logo Theme 5 er i drift

Skriv · · 2. juni 2015

Central Logo Theme 5 har erstatta Central Logo Theme 4 som utvalt visningstema på Filmdagbok. Du kan sjå den gamle versjonen på Central Logo Theme 4-tema – Bloggarkivet, og den nye versjonen på Central Logo Theme 5-tema – Bloggarkivet.

Central Logo Theme 5 er i drift plakat - Filmdagbok