Masteroppgåve om den norske filmplakaten frå 1960 til 2009

Skriv · · 24. februar 2021

I 2009 kom Thea Røhr Østvold med ei masteroppgåve ikkje ulik mi eiga frå 2010. Oppgåva med tittelen Filmens ansikt : den norske filmplakaten fra 1960 til i dag tek for seg å skildre rolle til filmaplakaten i Noreg, og bygger på ei hypotese om at tidlegare filmplakatar var mest tilfeldige og nødvendige. Medan dei i seinare tid er nøye planlagt og del av meir omfattande reklamekampanjar.

Oppgåva kan du laste ned herifrå: Filmens ansikt : den norske filmplakaten fra 1960 til i dag – Brage INN.

Masteroppgåve om den norske filmplakaten frå 1960 til 2009 plakat - Filmdagbok