Meiningsvurderinga er tilbake

Skriv · · 19. February 2006

Som tittelen serier, så er eg villig til å gi meiningsvurdering av filmar eit nytt forsøk. Det er fleire grunnar til dette, det vil bli enklare for andre å danne seg eit bilde av kva eg meinar om ein film utan å feiltolke den middelmådige skrivinga mi. Og to venner har spurt meg kvifor eg ikkje vurderar filmar med karakterar lengre, i løpet av dei to siste vekene. Eg vil ikkje gå tilbake til talvurdering, den nye skalaen min ser heller slik ut:

  • Totalt bortkasta tid! – Filmar eg har vanskeleg for å sjå ferdig, og som eg ønska eg aldri hadde sett.
  • Dårleg nok! – Mogleg å sjå, men fortsatt ingen god film.
  • Grei film! – Verken god eller dårleg. Verken bortkasting av tid eller god bruk av tid.
  • Bra! – Ein god film. Underhalding vel verdt tiden.
  • Absolutt anbefalt! – Nokon ut av der ordinære som du må sjå!
Meiningsvurderinga er tilbake plakat - Filmdagbok