Nynorsk og mi meining

Skriv · · 26. mars 2006

Vil gå over til å skrive på norsk, og meir konkret nynorsk, ei stund framover. Det vil og sei at My rating blir noko slikt som Mi meining. Resten av sida, som menyar, kategoriar, med meir, vil forbli engelsk, ettersom det vil bli eit altfor stort prosjekt å fikse på det.

Den nye skalaen for mi meining vil bli:

  • Totalt bortkasta tid! (Complete waste of time!)
  • Dårleg nok! (Bad enough!)
  • Grei film! (Just fine!)
  • Bra! (Doing good!)
  • Absolutt anbefalt! (Excellent yeah!)
Nynorsk og mi meining plakat - Filmdagbok