Rådebank kjem med ein tredje sesong

Skriv · · 18. februar 2021

NRK stadfestar til VG at det kjem ein tredje sesong med serien Rådebank. Valet på å lage ein ny sesong blei teke fordi det er fleire gode historiar på lur i dette universet som er verdt å fortelje. Det er ikkje sjølvsagt at NRK følgjer opp med nye sesongar av populære seriar.

Seriarskapar Linn røper til VG at moglege tema for neste sesong kan vere å snakke om kvardagslege ting. Som økonomisk usikkerheit, kjærleikssorg, eller det å finne plassen sin.

Kjelde: Bekrefter sesong 3 med «Rådebank» – VG.

Rådebank kjem med ein tredje sesong plakat - Filmdagbok

Foto: Max Emanuelson, NRK