Regjeringa løyver 603 millionar kroner til norsk film i 2009

Skriv · · 8. oktober 2008

Tittelen seier det heile. Det er mange millionar kroner som ved tvang er krevd inn som skattepengar frå norske innbyggjarar som blir fordelt utover norsk filmbransje.

Så enten du likar det eller ikkje, så har du ikkje noko val. I overkant av 1500 kr av dine pengar går i løpet av året til filmar du ikkje har noko å sei på.

Kjelde: 50 millioner mer til norsk film – Kreativ Forum

Regjeringa løyver 603 millionar kroner til norsk film i 2009 plakat - Filmdagbok