- Filmdagbok

Super Mario World

Per dags dato har eg runda Super Mario World tre gonger. Ein gong gjennom ein emulator, ein gong med Game Boy Advance og ein gong på ein Super Nintendo-konsoll.

Med andre ord kan dette seiast å vere eit av mine favorittspel, då det trass i alt tar litt tid å runde dette. Eg har alltid spelt det på tradisjonelt vis, utan å ta nokon snarvegar eller hoppe over nokon brett. Men eg har heller aldri oppsøkt alle dei hemmelege tinga eller brydd meg om å fange alle myntane.

Eit todimensjonalt plattformspel med enkel grafikk og gode kontroller, er kva eg set pris på. Det skal heller ikkje vere for vanskeleg, men utfordrande nok til at nokon deler må bli prøvd fleire gonger.

Super Mario World er på mange måtar midt i blinken her.